Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2010 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2010 (ex artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering, verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 2010:

Categorie 1

€ 60,00

voor vierwielige personenauto’s en bestelauto’s

Categorie 2

€ 20,00

voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 1

Categorie 3

€ 60,00

voor autobussen, vrachtauto’s en trekkers

Categorie 4

€ 60,00

voor aanhangwagens en opleggers bij motorrijtuigen behorende tot categorie 3

Categorie 6

€ 20,00

voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 tot en met 4, 7 of 8 behorende motorrijtuigen

Categorie 7

€ 20,00

voor landbouwwerktuigen

Categorie 8

€ 20,00

voor rijwielen met hulpmotor

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos