Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2009[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 11-03-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 7 september 2009 houdende de vaststelling van de vergoeding die is verschuldigd voor het bij Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 voorgeschreven paspoort (Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2009)

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Voor het paspoort als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 is een vergoeding verschuldigd van € 2,75, vermeerderd met een bedrag dat overeenkomt met de werkelijke kosten van de uitgifte van het paspoort door de gemandateerde erkende instellingen en hippische sportorganisaties, als bedoeld in artikel 6 voornoemd en het Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2009.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2009.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 7 september 2009

S.W.A. Lak

voorzitter