Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit bekendmaking mandaatverlening handhaving en sanctionering Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geldend van 17-09-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 27 november 2009, nr. FM/2009/3373, betreffende bekendmaking mandaatverlening handhaving en sanctionering Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 1

De door de landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen daartoe aangewezen medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, zijn bevoegd om namens de Minister van Financiën besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 2

De landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen is belast met het beslissen op bezwaarschriften.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Thesaurier-Generaal

,

K.H.W. Knot