Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie[Regeling materieel uitgewerkt per 04-12-2011.][Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 04-12-2009 t/m 31-12-2014

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Het percentage, bedoeld in artikelĀ 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, bedraagt in kalenderjaar 2010 49 procent.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

Den Haag, 25 november 2009

De

minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven