Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling indieningsdatum aanvragen Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-12-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 november 2009, nr. WJZ/9173281, houdende vaststelling indieningsdatum aanvragen op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 15 van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw worden uiterlijk op 31 oktober 2010 ingediend.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 november 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven