Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 (Indonesiëfaciliteit subsidieplafond 2010)[Regeling vervallen per 01-04-2010.]

Geldend van 28-11-2009 t/m 31-03-2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2009, nr. DJZ/BR-0974/2009, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit subsidieplafond 2010)

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2010]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2010 in het kader van de Indonesiëfaciliteit een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 april 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt