Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2009[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 03-10-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 9 juli 2009 tot aanwijzing van een databank ten behoeve van gegevensbestanden uit hoofde van Verordening identificatie en registratie paardachtigen (PVV) 2009 (Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2009).

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Als databank, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009, wordt aangewezen de door het productschap gehouden databank Databank Gegevensbestanden I&R paardachtigen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2009.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Zoetermeer, 9 juli 2009

S.W.A. Lak

voorzitter