Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart

Geldend van 31-10-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot aanpassing van regelingen aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Mijnbouwregeling.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling gebruik hoogtemeter.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Regeling kabelvliegers en kleine ballons.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Regeling luchtvaartheffingen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling luchtvaartvertoningen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regeling luchtverkeersdienstverlening.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Regeling modelvliegen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Regeling omgevingslawaai luchtvaart.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Regeling seinen luchtvaart.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Regeling standaard luchtverkeerscircuits.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven luchtvaart 2008.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Regeling vliegplannen.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Vrijstellingsregeling LVR.]

Artikel XIX

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings