Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten

Geldend op 02-05-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Bijlage 1. Modellen behorende bij de optieprocedure

  Model 1.1. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder a, RWN

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  Verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen verkrijgen.

  Ik verklaar dat ik in het Koninkrijk der Nederlanden geboren ben en dat ik sedert mijn geboorte hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden heb. Voorts verklaar ik dat ik op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning.

  Deze verklaring strekt wel/niet1 tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kinderen.

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring

  Bij deze verklaring is wel/niet1[2] een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van deze optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.2. : Bijlage bij optieverklaring: aanvullende gegevens kinderen (van oud naar jong)

  1. (geslachts)na(a)m(en) eerste kind

  :

   
     

  voorna(a)m(en)

  :

   
     

  geboortedatum

  :

   
     

  geboorteplaats en geboorteland

  :

   
     

  nationaliteit(en)

  :

   
     

  adres

  :

   
     

  postcode en woonplaats

  :

   
     

  verblijfsvergunning:

  :

  0 vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking ...

  (aankruisen wat van toepassing is)

   

  0 vergunning tot verblijf

    

  0 verklaring LTU niet van toepassing ex. Art. 1 LTU

    

  0 verklaring toelating van rechtswege ex. Art. 3 LTU

    

  0 anders

     

  verblijfsvergunning is geldig tot:

  :

   
     

  indien 12 jaar of ouder

  :

  akkoord/niet1 akkoord (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage)

     

  indien 16 jaar of ouder

  :

  stemt wel/niet1 in met verkrijging van het Nederlanderschap

     

  handtekening kind 12 t/m 17 jaar

  :

   
     
     

  2. (geslachts)na(a)m(en) tweede kind

  :

   
     

  voorna(a)m(en)

  :

   
     

  geboortedatum

  :

   
     

  geboorteplaats en geboorteland

  :

   
     

  nationaliteit(en)

  :

   
     

  adres

  :

   
     

  postcode en woonplaats

  :

   
     

  verblijfsvergunning:

  :

  0 vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking ...

  (aankruisen wat van toepassing is)

   

  0 vergunning tot verblijf

    

  0 verklaring LTU niet van toepassing ex. Art. 1 LTU

    

  0 verklaring toelating van rechtswege ex. Art. 3 LTU

    

  0 anders

     

  verblijfsvergunning is geldig tot:

  :

   
     

  indien 12 jaar of ouder

  :

  akkoord/niet akkoord1 (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage)

     

  indien 16 jaar of ouder

  :

  stemt wel/niet1 in met verkrijging van het Nederlanderschap

     

  handtekening kind 12 t/m 17 jaar

  :

   
     
     

  3. (geslachts)na(a)m(en) derde kind

  :

   
     

  voorna(a)m(en)

  :

   
     

  geboortedatum

  :

   
     

  geboorteplaats en geboorteland

  :

   
     

  nationaliteit(en)

  :

   
     

  adres

  :

   
     

  postcode en woonplaats

  :

   
     

  verblijfsvergunning:

  :

  0 vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking ...

  (aankruisen wat van toepassing is)

   

  0 vergunning tot verblijf

    

  0 verklaring LTU niet van toepassing ex. Art. 1 LTU

    

  0 verklaring toelating van rechtswege ex. Art. 3 LTU

    

  0 anders

     

  verblijfsvergunning is geldig tot

  :

   
     

  indien 12 jaar of ouder

  :

  akkoord/niet akkoord1 (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage)

     

  indien 16 jaar of ouder

  :

  stemt wel/niet1 in met verkrijging van het Nederlanderschap

     

  handtekening kind 12 t/m 17 jaar

  :

   
     
     

  4. (geslachts)na(a)m(en) vierde kind

  :

   
     

  voorna(a)m(en)

  :

   
     

  geboortedatum

  :

   
     

  geboorteplaats en geboorteland

  :

   
     

  nationaliteit(en)

  :

   
     

  adres

  :

   
     

  postcode en woonplaats

  :

   
     

  verblijfsvergunning:

  :

  0 vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking ...

  (aankruisen wat van toepassing is)

   

  0 vergunning tot verblijf

    

  0 verklaring LTU niet van toepassing ex. Art. 1 LTU

    

  0 verklaring toelating van rechtswege ex. Art. 3 LTU

    

  0 anders

     

  verblijfsvergunning is geldig tot:

  :

   
     

  indien 12 jaar of ouder

  :

  akkoord/niet akkoord1 (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage)

     

  indien 16 jaar of ouder

  :

  stemt wel/niet1 in met verkrijging van het Nederlanderschap

     

  handtekening kind 12 t/m 17 jaar

  :

   
     
     

  5. (geslachts)na(a)m(en) vijfde kind

  :

   
     

  voorna(a)m(en)

  :

   
     

  geboortedatum

  :

   
     

  geboorteplaats en geboorteland

  :

   
     

  nationaliteit(en)

  :

   
     

  adres

  :

   
     

  postcode en woonplaats

  :

   
     

  verblijfsvergunning:

  :

  0 vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking ...

  (aankruisen wat van toepassing is)

   

  0 vergunning tot verblijf

    

  0 verklaring LTU niet van toepassing ex. Art. 1 LTU

    

  0 verklaring toelating van rechtswege ex. Art. 3 LTU

    

  0 anders

     

  verblijfsvergunning is geldig tot:

  :

   
     

  indien 12 jaar of ouder

  :

  akkoord/niet akkoord1 (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage)

     

  indien 16 jaar of ouder

  :

  stemt wel/niet1 in met verkrijging van het Nederlanderschap

     

  handtekening kind 12 t/m 17 jaar

  :

   

  1 doorhalen wat niet van toepassing is.

  Model 1.3. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder b, RWN (afgelegd door meerderjarige optant)

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen verkrijgen.

  Ik verklaar dat ik geboren ben in het Koninkrijk der Nederlanden, sedert mijn geboorte staatloos ben, sedert tenminste drie jaren toelating en hoofdverblijf heb in het Koninkrijk der Nederlanden, op dit moment hoofdverblijf heb in Nederland en in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning.

  Deze verklaring strekt wel/niet1[3] tot medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kind(eren)1[4].

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring

  Bij deze verklaring is wel/niet1[5] een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van deze optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.4. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder b, RWN (bij minderjarige optant afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  Ondergetekende, legt als wettelijk vertegenwoordiger een verklaring tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit af ten behoeve van,

    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  en verklaart dat bovengenoemde minderjarige geboren is in het Koninkrijk der Nederlanden, sedert zijn/haar1[6] geboorte staatloos is, sedert tenminste drie jaren toelating en hoofdverblijf heeft in het Koninkrijk der Nederlanden, op dit moment hoofdverblijf heeft in Nederland en in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning.

    

  Personalia wettelijk vertegenwoordiger

  :

    

  geslachtsna(a)m(en) en voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  Bij deze verklaring is wel/geen1[7] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van deze optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de Nederlandse nationaliteit van bovengenoemde persoon wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.5. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder c, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  Ondergetekende, legt als wettelijk vertegenwoordiger een verklaring tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit af ten behoeve van,

    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  en verklaart dat bovengenoemde minderjarige geen Nederlander is of is geworden op grond van artikel 3 of 4 RWN en op ...-...-door erkenning het kind is geworden van de hierna genoemde Nederlandse vader en dat bovengenoemde minderjarige sedert ...-...onafgebroken verzorgd en opgevoed wordt door deze Nederlander.

    

  Personalia Nederlandse vader

  :

  geslachtsna(a)m(en) en voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  Nederlandse nationaliteit sedert

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

    
    

  Personalia wettelijk vertegenwoordiger

  :

  geslachtsna(a)m(en) en voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  Bij deze verklaring is wel/geen1[8] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van deze optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de Nederlandse nationaliteit van bovengenoemde persoon wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.6. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder d, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  Ondergetekende, legt als wettelijk vertegenwoordiger een verklaring tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit af ten behoeve van,

    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  en verklaart dat bovengenoemde minderjarige sedert ..... – ..... – ..... van rechtswege/door de uitspraak van een Nederlandse rechter1[9] onder het gezamenlijk gezag staat van de hierna genoemde Nederlander (m/v) en sedert ..... – ..... – ..... onafgebroken door deze Nederlander wordt verzorgd en opgevoed.

    

  Personalia Nederlander (m/v)

  :

  geslachtsna(a)m(en) en voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  Nederlandse nationaliteit sedert

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

    
    

  Personalia wettelijk vertegenwoordiger

  :

    

  geslachtsna(a)m(en) en voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  Bij deze verklaring is wel/geen1[10] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van deze optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de Nederlandse nationaliteit van bovengenoemde persoon wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.7. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder e, RWN

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen verkrijgen.

  Ik verklaar dat ik sedert de leeftijd van vier jaar mijn hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden heb en sedert de leeftijd van vier jaar in het Koninkrijk der Nederlanden ben toegelaten. Voorts verklaar ik dat ik op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning.

  Deze verklaring strekt wel/niet1[11] tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kinderen.

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind (eren) de bijlage bij deze verklaring.

  Bij deze verklaring is wel/geen1[12] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van mijn optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.8. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder f, RWN

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen herkrijgen.

  Ik verklaar dat ik de Nederlandse nationaliteit/staat van Nederlands onderdaan-niet-Nederlander1[13] heb bezeten en dat ik sedert tenminste één jaar toelating voor onbepaalde tijd in het Koninkrijk heb. Ik heb het Nederlanderschap niet verloren op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, RWN. Ik verklaar voorts dat ik op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning.

  Deze verklaring strekt wel/niet1[14] tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kind(eren)1[15].

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring

  Bij deze verklaring is wel/geen1[16] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van mijn optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.9. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder f, juncto artikel 26 van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen herkrijgen.

  Ik verklaar dat ik de Nederlandse nationaliteit heb bezeten, dat ik de Nederlandse nationaliteit heb verloren op grond van artikel 5 WNI (tot 1 maart 1964)/artikel 7, aanhef en ten eerste, WNI/artikel 7, aanhef en ten derde, WNI/artikel 15, aanhef en onder a, RWN (tot 1 april 2003)1[17]. Ik verklaar voorts dat ik voldoe aan het vereiste in artikel 26, eerste lid, aanhef en onder a/b/c1[18], RWN.

  Deze verklaring strekt wel/niet1[19] tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kind(eren)1[20].

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring

  Bij deze verklaring is wel/geen1[21] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van mijn optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.10. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder g, RWN

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen verkrijgen.

  Ik verklaar sedert tenminste drie jaar te zijn gehuwd met/een in Nederland geregistreerd partnerschap te hebben met1[22] een Nederlander (m/v) en sedert tenminste vijftien jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf te hebben in het Koninkrijk der Nederlanden. Op dit moment heb ik hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden en ben ik in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

   

  Personalia Nederlandse echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

    

  geslachtsna(a)m(en) en voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

    

  datum huwelijk/gereg.partnerschap

  :

  Deze verklaring strekt wel/niet1[23] tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kinderen.

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring

  Bij deze verklaring is wel/geen1[24] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van mijn optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.11. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder h, RWN

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen verkrijgen.

  Ik verklaar sedert tenminste vijftien jaar toelating en hoofdverblijf te hebben in het Koninkrijk der Nederlanden. Op dit moment ben ik in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

  Deze verklaring strekt wel/niet1[25] tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kinderen.

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring

  Bij deze verklaring is wel/geen1[26] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van mijn optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.12. : Optieverklaring op grond van artikel 28 van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen herkrijgen.

  Ik verklaar de Nederlandse nationaliteit te hebben verloren door/in verband met1[27] mijn vóór 1 januari 1985 gesloten huwelijk met een niet-Nederlandse echtgenoot. Dit huwelijk is op ...-...-... door overlijden/echtscheiding1[28] ontbonden.

    

  Gegevens met betrekking tot het huwelijk

  :

    

  na(a)men voormalig echtgenoot

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  datum huwelijk (voor 1-1-1985)

  :

  Deze verklaring strekt wel/niet1[29] tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kinderen.

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring

  Bij deze verklaring is wel/geen1[30] verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van mijn optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.13. : Optieverklaring op grond van artikel V, eerste lid, RRWN (overgangsbepaling)

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  Verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen herkrijgen.

  Ik verklaar de Nederlandse nationaliteit te hebben verloren op grond van artikel 15, aanhef en onder c, van de Rijkswet op het Nederlanderschap, zoals dit artikel luidde tot 1 april 2003.

  Deze verklaring strekt tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hierna genoemde minderjarige kinderen1[31].

  Volledige na(a)m(en) kind(eren)

  Geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) de bijlage bij deze verklaring.

  Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geen voor de beoordeling van mijn optieverklaring relevant gegeven te hebben verzwegen. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van een onjuist gegeven of het verzwijgen van een relevant gegeven er toe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Deze verklaring dient niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit

  Model 1.14. : Verklaring omtrent verblijfstatus en gedrag

  Ondergetekende,

     

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

  ........................

  voorna(a)m(en)

  :

  ........................

  geboortedatum

  :

  ........................

  geboorteplaats en geboorteland

  :

  ........................

  adres

  :

  ........................

  postcode en woonplaats

  :

  ........................

  Verklaart dat: hij / zij1[32]in het kader van de verkrijging en het behoud van zijn / haar1[33] verblijfsvergunning en de overige in de optieverklaring genoemde personen de gevraagde gegevens naar waarheid heeft verstrekt en geen relevante gegevens heeft verzwegen.

  Verklaart voorts dat:

  • a) hij / zij1[34] op dit moment niet in of buiten het Koninkrijk aan strafvervolging terzake van misdrijf is onderworpen;2[35]

  • b) hij / zij1[36] in de vier jaren direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in of buiten het Koninkrijk wegens misdrijf is veroordeeld tot een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf of maatregel, tot een taakstraf, of tot een geldboete van Naf. 762,35 of meer;2[37]

  • c) jegens hem / haar1[38] in de vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring, in of buiten het Koninkrijk, geen tenuitvoerlegging van een dergelijke sanctie heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden;2[39]

  • d) hij / zij1[40] in de vier jaren direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in of buiten het Koninkrijk, terzake van misdrijf een transactie heeft aanvaard of betaald ter hoogte van Naf. 762,35 of meer, en evenmin in het kader van een transactievoorstel een taakstraf heeft aanvaard of verricht;

  • e) hij / zij1[41] niet verkeert in een proeftijd, verbonden aan een voorwaardelijk sepot, een voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke gratieverlening;2[42]

  • f) hij / zij1[43] in de vier jaren direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in of buiten het Koninkrijk meerdere transacties of boeten wegens misdrijf heeft betaald van elk ten minste Naf. 381,17, en met een totaal van ten minste Naf. 1142, 53.2[44]

  • g) hij / zij1[45] nimmer een misdrijf heeft gepleegd als bedoeld in artikel 6 (genocide), artikel 7 (misdrijven tegen de menselijkheid) en artikel 8 (oorlogsmisdrijven) van het op 17 juli 1998 tot stand gekomen Statuut van Rome inzake het internationale Strafhof (Trb. 2000, 120)2[46];

  Verklaart dat bovenstaande verklaring betreffende de verblijfsstatus tevens geldt voor de in de optie genoemde kinderen en de verklaring betreffende het gedrag tevens geldt voor de in de optieverklaring genoemde kinderen die op het moment van de optieverklaring de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt;2[47]

  verklaart dat hij/zij niet, tevens naar vreemd recht, getrouwd is met een ander persoon dan vermeld in het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (zie bijlage van deze verklaring);2[48]

  hij / zij1[49] van mening is dat het openbare orde aspect hem / haar / het kind* niet kan worden tegengeworpen vanwege de volgende bijzondere feiten of omstandigheden:

  ........................

  ........................

  bijlage: ja / nee1[50]

  ........................

  ........................

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

  Model 1.14-1a. Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit bij het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap door optie ex artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN

  247872

  Model 1.14-1b. Verklaring in verband met verlies van de Egyptische / Oostenrijkse of Zuid-Afrikaanse nationaliteit

  247873

  Model 1.15. : Verzoek om naamsvaststelling bij optie

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  Verzoekt bij de verkrijging van het Nederlanderschap zijn/haar1[51] namen als volgt vast te stellen:

    

  geslachtsnaam

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  en de na(a)m(en) van het/de1 minderjarige kind(eren) als volgt vast te stellen:

  Geboortedatum

  Geslachtsnaam

  Voorna(a)m(en)

  Zienswijze kinderen van 12 jaar of ouder en handtekening

     

  stemt wel/niet1 in

     

  handtekening kind:

      
     

  stemt wel/niet1 in

     

  handtekening kind:

      
     

  stemt wel/niet1 in

     

  handtekening kind:

      
     

  stemt wel/niet1 in

     

  handtekening kind:

      
     

  stemt wel/niet1 in

     

  handtekening kind:

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  1doorhalen wat niet van toepassing is.

  Model 1.16. : Verklaring van naamskeuze door ouders (kind jonger dan 16 jaar)

  Ondergetekenden,

   
    

  voor- en geslachtsna(a)m(en) vader

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    
    

  en

   
    
    

  voor- en geslachtsna(a)m(en) moeder

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    
    

  vader en moeder van:

   
    
    

  voor- en geslachtsna(a)m(en) kind

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    
    

  verklaren hierbij dat voor bovengenoemd kind bij de verkrijging van het Nederlanderschap wordt gekozen voor de volgende geslachtsnaam:

    

  geslachtsnaam

  :

    

  handtekening vader

  :

    

  handtekening moeder

  :

     

  .....

    

  (plaats) (datum)

    
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Model 1.17. : Verklaring van naamskeuze door kind (kind van 16 jaar of ouder)

  Ondergetekende,

   
    

  voor- en geslachtsna(a)m(en) kind

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  nationaliteit

  :

    
    

  kind van

   
    
    

  voor- en geslachtsna(a)m(en) vader

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    
    

  en van

   
    
    

  voor- en geslachtsna(a)m(en) moeder

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  nationaliteit

  :

    
    

  verklaart hierbij dat bij de verkrijging van het Nederlanderschap wordt gekozen voor de volgende geslachtsnaam:

    

  geslachtsnaam

  :

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Model 1.18. : Brief zienswijze (mede)verkrijging Nederlanderschap (aan minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar)

  behandelend ambtenaar

  :

   

  doorkiesnummer

  :

   

  datum

  :

   

  kenmerk

  :

   

  betreft

  :

  (mede)verkrijging Nederlanderschap

  Beste .....,

  Uw vader/moeder/wettelijk vertegenwoordiger1[52] heeft voor u verzocht om verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. In verband daarmee deel ik u het volgende mee.

  Ik stel u in de gelegenheid om binnen drie/... weken na de dag volgend op het versturen van deze brief uw mening over de verkrijging van het Nederlanderschap (1[53]en/of de vaststelling van uw voor- en/of geslachtsnaam) in persoon naar voren te brengen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Afdeling Burgerzaken, telefonisch bereikbaar onder nummer ..... (telefoonnummer).

  U kunt ook binnen bovengenoemde termijn het/de1[54] bij deze brief gevoegde formulier(1[55]en) volledig ingevuld en ondertekend toezenden aan de Afdeling Burgerzaken ..... (adres). U moet daarbij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) voegen.

  Indien u binnen de bovengenoemde termijn geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw mening naar voren te brengen, ga ik ervan dat u de Nederlandse nationaliteit wenst te verkrijgen.

  Hoogachtend,

  de Gouverneur,

  namens deze,

    

  .....

  .....

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

  Model 1.19. : Formulier zienswijze (mede)verkrijging Nederlanderschap (minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar) (indien minderjarige niet persoonlijk verschijnt)

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

    
    

  minderjarig kind van:

   

  (voor- en geslachts)na(a)m(en) vader

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    
    

  en van:

   

  (voor- en geslachts)na(a)m(en) moeder

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

  ( ) heeft geen bezwaar tegen verkrijging van het Nederlanderschap.

  ( ) heeft wél bezwaar tegen verkrijging van het Nederlanderschap, omdat:

    

  .....

  .....

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

  N.B. kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen.

  Model 1.20. : Formulier zienswijze naamsvaststelling (minderjarigen van 12 jaar en ouder) (indien minderjarige niet persoonlijk verschijnt)

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

    
    

  zoon/dochter1 van

   

  (voor- en geslachts)na(a)m(en) vader

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    
    

  en van:

   

  (voor- en geslachts)na(a)m(en) moeder

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

  verklaart hierbij wel/niet1[56] in te stemmen met de vaststelling van zijn/haar1[57] namen als:

    

  geslachtsnaam

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  toelichting zienswijze

  :

    

  .....

  .....

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

  Model 1.21. : Brief verzoek om instemming (mede)verkrijging Nederlanderschap (minderjarige(n) van 16 jaar of ouder)

  behandelend ambtenaar

  :

   

  doorkiesnummer

  :

   

  datum

  :

   

  kenmerk

  :

   

  betreft

  :

  (mede)verkrijging Nederlanderschap

  Beste ,

  Uw vader/moeder/wettelijk vertegenwoordiger1[58] heeft voor u verzocht om verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. In verband daarmee deel ik u het volgende mee.

  Ik verzoek u om binnen drie/......2[59] weken na de dag volgend op het versturen van deze brief in persoon te verschijnen met uw geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening), om in te stemmen met de verkrijging van het Nederlanderschap. U kunt hiervoor een afspraak maken met de Afdeling Burgerzaken, telefonisch bereikbaar onder nummer ............ (telefoonnummer).

  Indien u de Nederlandse nationaliteit wenst te verkrijgen is verschijning in persoon om een instemmingsverklaring af te leggen verplicht. Slechts indien sprake is van zeer zwaarwegende redenen (lichamelijke of psychische onmogelijkheid) behoeft u niet in persoon te verschijnen. Eventuele zwaarwegende redenen moet u aantonen. Indien sprake is van dergelijke zwaarwegende redenen kan de instemmingsverklaring worden afgelegd door een meerderjarige persoon die door u schriftelijk is gemachtigd. De gemachtigde moet in persoon verschijnen bij de Afdeling Burgerzaken en moet een geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) meebrengen. Hij moet ook een geldig paspoort van u meebrengen. Indien u niet in het bezit bent van een geldig paspoort adviseer ik u om contact op te nemen met de Afdeling Burgerzaken.

  Indien u binnen de bovengenoemde termijn niet reageert op dit verzoek, ga ik ervan uit dat u geen prijs stelt op het bezit van de Nederlandse nationaliteit en zult u de Nederlandse nationaliteit niet verkrijgen.

  Hoogachtend,

  de Gouverneur,

  namens deze,

    

  .....

  .....

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

  Model 1.22. : Brief zienswijze andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger omtrent (mede)verkrijging Nederlanderschap van minderjarige(n)

  behandelend ambtenaar

  :

   

  doorkiesnummer

  :

   

  datum

  :

   

  kenmerk

  :

   

  betreft

  :

  (mede)verkrijging Nederlanderschap minderjarig(e) kind(eren)

   

  :

  ....., geboren op.....

    

  ....., geboren op.....

    

  ....., geboren op.....

  Geachte heer, mevrouw,

  Door de heer/mevrouw1[60] ..... (naam optant of wettelijk vertegenwoordiger) is verzocht om (mede)verkrijging van het Nederlanderschap van bovengenoemd(e) minderjarig(e) kind(eren). In verband hiermee deel ik u het volgende mee.

  Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap stel ik u in de gelegenheid om binnen drie/..…2[61] weken na de dag volgend op het versturen van deze brief uw mening omtrent de (mede)verkrijging van het/de1[62] minderjarig(e) kind(eren) (en/of de vaststelling van de voor- en/of geslachtsnaam) in persoon naar voren te brengen. Hiertoe kunt u een afspraak maken met de Afdeling Burgerzaken, telefonisch bereikbaar onder nummer ..... (telefoonnummer).

  U kunt ook binnen bovengenoemde termijn het/de1[63] bij deze brief gevoegde formulier(1[64]en) volledig ingevuld en ondertekend toezenden aan de Afdeling Burgerzaken ..... (adres). U dient daarbij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) te voegen.

  Indien u binnen de bovengenoemde termijn geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw mening naar voren te brengen, ga ik ervan uit dat u geen bedenkingen heeft tegen de (mede)verkrijging van het Nederlanderschap door het/de1[65] minderjarige kind(eren).

  Hoogachtend,

  de Gouverneur,

  namens deze,

    

  .....

  .....

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

  Model 1.23. : Formulier zienswijze andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger omtrent (mede)verkrijging Nederlanderschap van minderjarige(n)

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboren op

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  ( ) heeft geen bezwaar tegen verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door het/de1[66] kind(eren)

  ....., geboren op.....;

  ....., geboren op.....;

  ....., geboren op.....

  ( ) heeft wél bezwaar tegen verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door het/de1[67] kind(eren)

  ....., geboren op.....;

  ....., geboren op.....;

  ....., geboren op.....

  Toelichting:

    

  .....

  .....

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

  N.B. kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen.

  Model 1.24. : Formulier zienswijze andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger omtrent naamsvaststelling kind(eren)

  Ondergetekende,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  verklaart wel/geen1[68] bezwaar te hebben dat van het/de1[69] minderjarig(e) kind(eren):

  • 1) .....

  • 2) .....

  • 3) .....

  • 4) .....

  de geslachtsnaam wordt vastgesteld als:

  .....

  en de voorna(a)m(en) als:

  • 1) .....

  • 2) .....

  • 3) .....

  • 4) .....

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Model 1.25. Verklaring 'ingelicht over betaling van optiegelden' tevens inverzuimstelling*; alsook: Verklaring vrijgesteld van optiegelden

  249446

  Model 1.26. : Buitenbehandelingstelling optieverklaring wegens niet-betaling van optiegelden

  Aan:

    
     

  behandelend ambtenaar

  :

   

  doorkiesnummer

  :

   

  datum

  :

   

  kenmerk

  :

   

  betreft

  :

  buitenbehandelingstelling van uw optieverklaring

  Geachte heer/mevrouw,

  Naar aanleiding van uw optieverklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap deel ik u het volgende mede.

  1[70]U heeft op ..... (datum) een optieverklaring afgelegd. Op die dag bent u in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken het verschuldigde bedrag per kas aan de ..... te betalen. U heeft op die dag schriftelijk verklaard bekend te zijn met de gevolgen van het niet op tijd betalen.

  1[71]U heeft op ..... (datum) een verzoek om ontheffing van optiegelden gedaan. Op dit verzoek is op ..... (datum) afwijzend beslist. U bent toen in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na toezending van de negatieve beslissing alsnog het door u verschuldigde bedrag per kas aan de ..... te betalen. U bent schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van het niet op tijd betalen.

  Uit mijn administratie blijkt dat u de verschuldigde optiegelden niet binnen bovengenoemde termijn van zes weken heeft betaald. Op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht stel ik uw optieverklaring buiten behandeling. Dit betekent dat uw optieverklaring niet wordt behandeld, omdat u niet heeft betaald.

  Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dan binnen zes weken na de dag volgend op het versturen van deze brief een bezwaarschrift richten aan de Minister van Justitie. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en dient u te sturen naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst 1[72](Unit 192, unit Nationaliteit en Naturalisatie te Rijswijk – postbus 3023, 2280 GA Rijswijk, Nederland). Vermeldt u dan linksboven op uw brief het woord ‘bezwaarschrift’. Stuurt u tevens een kopie van deze brief mee.

  De Minister van Justitie van het Koninkrijk,

  namens de Minister,

  de Gouverneur,

  namens deze,

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Model 1.27. : Besluit tot ontheffing betaling optiegelden

  Aan ondergenoemde,

   
    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  is op zijn/haar1[73] verzoek ontheffing van de betaling van de optiegelden verleend, omdat:

  ( ) het een verklaring tot zelfstandige verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van een minderjarige betreft.

  ( ) hij/zij1[74] ingevolge een administratieve vergissing reeds meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt.

  De Minister van Justitie van het Koninkrijk,

  namens de Minister,

  de Gouverneur,

  namens deze,

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (functionaris en handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Het origineel van dit besluit wordt verstrekt aan betrokkene; een afschrift wordt gevoegd in het optiedossier.

  Model 1.28. : Afwijzing ontheffing optiegelden

  Aan:

    
     

  behandelend ambtenaar

  :

   

  doorkiesnummer

  :

   

  datum

  :

   

  kenmerk

  :

   

  betreft

  :

  verzoek om ontheffing van betaling optiegelden

  Geachte heer/mevrouw,

  Naar aanleiding van de door u afgelegde optieverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap laat ik u het volgende weten. Ik wijs uw verzoek om ontheffing van de optiegelden af.

  Ingevolge artikel 4, derde lid van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 kunnen de volgende categorieën personen in aanmerking komen voor ontheffing van de betaling van de optiegelden:

  • a. een minderjarige die zelfstandig een optieverklaring aflegt;

  • b. een persoon die ingevolge een administratieve vergissing reeds meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt;

  Slechts in bijzondere gevallen wordt aan de onder a genoemde personen ontheffing verleend. Aan de onder b genoemde personen wordt geen ontheffing verleend, indien de bedoelde vergissing het gevolg is van frauduleus of onzorgvuldig gedrag van de optant of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

  U komt niet in aanmerking voor ontheffing, omdat ..... (motivering).

  Indien u het niet eens bent met mijn beslissing om geen ontheffing te verlenen, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dan binnen zes weken na de dag volgend op het versturen van deze brief een bezwaarschrift richten aan de Minister van Justitie van het Koninkrijk. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en dient u te sturen naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Unit 192, Nationaliteit en Naturalisatie, postbus 3023, 2280 GA te Rijswijk, Nederland. Vermeldt u dan linksboven op uw brief het woord ‘bezwaarschrift’. Stuurt u tevens een kopie van deze brief mee.

  Het indienen van een bezwaarschrift heeft ingevolge artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht geen schorsende werking. Dit betekent dat u binnen zes weken na toezending van deze brief het bedrag van Naf.  ............ per kas aan de ......... moet betalen. Betaalt u niet binnen de bedoelde zes weken dan wordt conform artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 uw verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap buiten behandeling gesteld.

  De Minister van Justitie van het Koninkrijk,

  namens de Minister,

  de Gouverneur,

  namens deze,

    

  .....

  .....

  (plaats) (datum)

  (functionaris en handtekening)

  Model 1.29. : Verzoek om bericht van de Korpschef

  Adressering

  :

  de Korpschef van .....

     

  behandelend ambtenaar

  :

   

  doorkiesnummer

  :

   

  datum

  :

   

  kenmerk

  :

   

  betreft

  :

  verzoek om inlichtingen uit NSIS

  Geachte heer/mevrouw,

  Hiermede verzoek ik u, onder terugzending van deze brief, ten aanzien van:

    

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  over wie ik moet beslissen tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, mij de gegevens te verstrekken, welke voorkomen in het Schengen Informatie Systeem (NSIS).

  Indien bovengenoemde persoon niet voorkomt in genoemd register, verzoek ik u op deze brief daarvan melding te maken.

  Hoogachtend,

  de Gouverneur,

  namens deze,

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Model 1.30. : Verzoek tot verstrekken van gegevens uit de Justitiële Documentatie

  Adressering

  :

  Justitiële Documentatie

    

  Adres:

     

  betreft

  :

  verzoek tot verstrekken van gegevens

  Hierbij verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, ten aanzien van:

  (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  nationaliteit(en)

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  over wie ik moet beslissen tot verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, te willen doen toekomen:

  • a: de strafregistergegevens;

  • b: de gegevens uit de justitiële documentatie

  De Gouverneur,

  namens deze,

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Model 1.33. Bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap door optie (artikel 6, derde lid, RWN)

  De Gouverneur van .....,

  In ontvangst genomen de door of namens de hierna genoemde persoon afgelegde optieverklaring tot verkrijging

  van het Nederlanderschap op grond van artikel ..... RWN,

  Gelet op de inhoud van de overige door of namens de optant afgelegde verklaringen en overgelegde stukken,

  Bevestigt de verkrijging van het Nederlanderschap ten aanzien van:

  (geslachts)na(a)m(en)

  :.....

  voorna(a)m(en)

  : .....

  geboortedatum

  :.....

  geboorteplaats en geboorteland

  :.....

  nationaliteit(en)

  : .....

  adres

  :.....

  postcode en woonplaats

  : .....

  Stelt de geslachtsnaam vast als : .....

  Stelt de voorna(a)m(en) vast als : .....

  Deze bevestiging strekt wel/niet* tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van het/de hierna

  genoemde minderjarige kind(eren) van de optant.

  volledige na(a)m(en) kind(eren)

  geboortedatum

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  Zie voor overige gegevens kind(eren) en de eventuele naamsvaststelling van deze kinderen de bijlage bij deze bevestiging. De

  bijlage maakt deel uit van dit besluit.

  Deze bevestiging treedt in werking op de dag waarop zij is bekendgemaakt, en werkt terug tot de dag der dagtekening; zij vervalt na verloop van de in artikel 60a, elfde lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap genoemde termijn.

  Indien u het niet eens bent met deze bevestiging, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dan op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na dagtekening van deze bevestiging (of de begeleidende brief) een bezwaarschrift richten aan de Gouverneur van het eilandgebied waar u woont. Dit gemotiveerde bezwaarschrift dient te worden gezonden aan de Gouverneur van * (naam eilandgebied en postadres). Vermeldt u dan linksboven op uw brief het woord ‘bezwaarschrift’ en – indien aanwezig – het kenmerk van de begeleidende brief. Stuurt u tevens een kopie mee van deze bevestiging en – indien aanwezig – de begeleidende brief.

  Bevestiging bekendgemaakt op : (datum)

  De Gouverneur,

  namens deze,

  .....

  (plaats) (datum)

  .....

  (handtekening)

  .....

  (dienststempel)

  * doorhalen wat niet van toepassing is

  Model 1.34. : Aanvullende gegevens van kind(eren) die het Nederlanderschap heeft/hebben verkregen

  1. (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

    
    

  2. (geslachts)na(a)m(en)

  :

    

  voorna(a)m(en)

  :

    

  geboortedatum

  :

    

  geboorteplaats en geboorteland

  :

    

  adres

  :

    

  postcode en woonplaats

  :

  de Gouverneur,

  namens deze,

     

  .....

  .....

   

  (plaats) (datum)

  (handtekening)

   
    

  .....

    

  (dienststempel)

  Model 1.35. : Uitwisselingsformulier

  KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, Royaume des Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands, Königreich der Niederlande, Regno dei Paesi Bassi, Felemenk Kiralligi,

  Overeenkomst inzake uitwisseling van gegevens over verkrijging van nationaliteit (naturalisatie, optie, herkrijging) (1), getekend te Parijs op 10 september 1964, en het Aanvullend Protocol op het Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, getekend te Straatsburg op 24 november 1977.

  Convention concernant l’échange d’informations en matière d’acquisition de nationalité (naturalisation, option, réintégration) (1), signée à Paris le 10 septembre 1964, et Protocole Additionel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 24 novembre 1977.

  Additional Protocol to the Convention on reduction of cases of multiple nationality and military obligations in cases of multiple nationality of 24 november 1977.

  Übereinkommen über den Austausch von Einbürgerungsmitteilungen (Einbürgerung, Option, Wiedereinbürgerung) (1). Vom 10. September 1964.

  Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di cittadinanza (naturalizzazione, opzione, riacquisto) (1), firmata a Parigi il 10 settembre 1964.

  Vatandaslik Kazanllmasi (vatandaliga alinma, seçme, tekrar alinma) (1) mevzuunda bilgi teatisine dair Paris’ te 10 Eylûl 1964 tarihinde i mzalanan anlasma.

    

  1. a) Naam vóór de verkrijging/Nom avant l’acquisition/Name vor dem Erwerb/Cognome prima dell’acquisto/Kazanmadan önceki soyadi/Name prior to acquisition

   
    

  1. b) Naam na de verkrijging/Nom après l’acquisition/Name nach dem Erwerb/Cognome dopo l’acquisto/Kazanmadan sonraki soyadi/Name after acquisition

   
    

  2. a) Voornamen vóór de verkrijging/Prénoms avant l’acquisition/Vornamen vor dem Erwerb/Nomi prima dell’acquisto/Kazanmadan önceki adi/First names prior to acquisition

   
    

  2. b) Voornamen na de verkrijging/Prénoms après l’acquisition/Vornamen nach dem Erwerb/Nomi dopo l’acquisto/Kazanmadan sonraki adi/First names after acquisition

   
    

  3. Plaats en datum van geboorte/Lieu et date de naissance/Geburtsort und Geburtsdatum/Luogo e data di nascita/Dogum yeri ve tarihi/Place and date of birth

   
    

  4. Tegenwoordige verblijfplaats (Naam van het land en van de gemeente)/Résidence actuelle (Nom de l’Etat et de la Commune)/Derzeitiger Aufenthaltsort (Name des Staates und der Gemeinde)/Residenza attuale (Nome dello Stato e del Comune)/Oturdugu yer (Devlet ve il adi)/Present residence (Name of the State and the town)

   
    

  5. a) Vorige nationaliteit(en)/Nationalité(s) antérieure(s)/Previous nationalit(y)(ies).

   
    

  5. b) Laatst bekende verblijfplaats in het land waarvan de betrokkene de nationaliteit bezat/Dernière résidence connue dans l’Etat dont l’intéressé avait la nationalité/Letzter bekannter Aufenthaltsort in dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Genannte besass/Ultima residenza conosciuta nello Stato del quale l’interessato possedeva la cittadinanza/Ilgilinin Vatandasligini tasidigi Devlette en son oturdugu bilinen yer/Last residence known in the State where the applicant was a national

   
    

  6. a) Verkregen nationaliteit/Nationalité acquise/Erworbene Staatsangehörigkeit/Cittadinanza acquisita/Kazanilan Vatandaslik/Nationality acquired

   
    

  6. b) Aard van het document/Nature de l’acte/Art der Urkunde/Natura dell’atto/Islemin mahiyeti/Type of document

   
    

  6. c) Datum en nummer van het document/Date et numéro de l’acte/Datum und Nummer der Urkunde/Data e numero dell’atto/Islemin tarih ve numarasi/Date and number of document

   
    

  6. d) Datum waarop de verkrijging ingaat/Date à laquelle l’acquisition prend effet/Datum an dem der Erwerb in Kraft tritt/Data a decorrere dalla quale l’acquisto diviene efficace/Kazanmayi hükme bagliyan tarih/Date when the acquisition takes effect

   
    

  6. e) Eventueel aard, nummer en datum van het bewijsstuk van de vorige nationaliteit/Eventuellement nature, numéro et date du document faisant preuve de la nationalité précédente/Gegebenenfalls Art, Nummer und Datum der die frühere Staatsangehörigkeit beweisenden Urkunde/Eventualmente natura, numero e data del documento che comprova la cittadinanza precedente/Önceki Vatandasligini belirten belgenin mahiyeti, tarih ve numarasi/Type, number and date of the document, if any, which proves the previous nationality

   
    

  7. Echtgenote,tot wie de verkrijging zich uitstrekt:/Epouse à laquelle s’étend l’acquisition:/Ehegatte auf den sich der Erwerb erstreckt:/Coniuge cui l’acquisto estende i suoi effetti:/Kazanmada dahil olan e_:/Spouse to whom the acquisition extends.

   

  a) Naam (meisjesnaam)/Nom (de jeune fille)/Name (bei Ehefrauen auch Mädchenname/Cognome (da nubile)/Soyadi/Name (maiden name if any)

   

  b) Voornamen/Prénoms/Vornamen/Nomi/Adi/First names

   

  c) Plaats van geboorte/Lieu de naissance/Geburtsort/Luogo di nascita/Dogum yeri/Place of birth

   

  d) Datum van geboorte/Date de naissance/Geburtsdatum/Data dinascita/Dogum tarihi/Date of birth

   
    

  8. Minderjarige kinderen, voor zover bekend, tot wie de verkrijging zich uitstrekt:/Enfants mineurs connus auxquels s’étend l’acquisition:/Minderjährige Kinder, soweit bekannt, auf die sich der Erwerb erstreckt:/Figli minori conosciuti ai quali l’acquisto estende i suoi effetti:/Kazanmaya dahil, bilinen küçük çocuklar:/Known minor children to whom the acquisition extends.

   
    

  Naam en voornamen

  Plaats en datum van geboorte

  Nom et prénoms

  Lieu et date de naissance

  Name und Vornamen

  Geburtsort und Geburtsdatum

  Cognome e nomi

  Luogo e data di nascita

  Soyadi ve adi

  Dogum yeri ve tarihi

  Name and first names

  Place and date of birth

    

  a.

  a.

    

  b.

  b.

    

  c.

  c.

    

  d.

  d.

    

  e.

  e.

    

  f.

  f.

    

  g.

  g.

    

  h.

  h.

    

  9. Opmerkingen/Observations/Bemerkungen/Osservazioni/Mülahazalar/Observations

   
    

  Stempel, handtekening (Functie van de ondertekenaar)/

  ’s-Gravenhage, de

  Sceau officiel, Signature (Fonction du signataire)/Dienstsiegel,

  De Minister van Justitie,

  Unterschrift (Dienststellung)/Timbro ufficiale, Firma (Qualifica

  Namens deze,

    

  Del firmatario)/Resmi Mühür, Imza (Görevi)/Signature (official position of signatory)

   
    
   

  Le Ministre de la Justice

   

  Der Justizminister

   

  Il Ministero della Giustizia

   

  Adâlet Bakani

   

  The Minister of Justice

  Model 1.35a. Uitwisselingsformulier MoU Nederland-Suriname

  1.

  Naam:

   

  2.

  Voornamen:

   

  3.

  Geboortedatum/plaats:

   

  4.

  Adres/woonplaats/land:

   

  5.

  Verkregen nationaliteit:

   

  6.

  Datum en nummer van het document:

   

  7.

  Ingangsdatum:

   

  8.

  Minderjarige kinderen, voor zover bekend tot wie de verkrijging zich uitstrekt:

   

  9.

  Opmerkingen:

   
     
     
     
   

  Stempel handtekening

  (Functie van de ondertekenaar

  Model 1.36. Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid

  In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat voor de verkrijging van het Nederlanderschap eerst een verklaring van verbondenheid moet worden afgelegd. Ook staat in de wet dat u zich bij het afleggen van de verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap bereid moet verklaren dat u deze verklaring van verbondenheid gaat afleggen. Wilt u Nederlander worden? Dan moet u dus een verklaring van verbondenheid afleggen. Met dit formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent.

  1) Schrijf op wie u bent:

   

  (geslachts)na(a)m(en)

  : .....

    

  voorna(a)m(en)

  : .....

    

  geboortedatum

  : .....

    

  geboorteplaats en geboorteland

  : .....

    

  nationaliteit(en)

  : .....

    

  adres

  : .....

  De verklaring van verbondenheid bevat de volgende woorden:

  Indien u kiest voor de variant: ‘Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.’ bevestigt u deze verklaring met (het mondeling uitspreken van) de volgende woorden:‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’.

  Indien u kiest voor de variant: ‘Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.’ bevestigt u deze verklaring met (het mondeling uitspreken van) de volgende woorden: ‘Dat verklaar en beloof ik’.

  2) Kruis aan of u de verklaring van verbondenheid wil afleggen

  • Ja, ik leg de verklaring van verbondenheid af. Ik leg de verklaring van verbondenheid in persoon, in het Nederlands en in beginsel mondeling af voordat ik de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap ontvang.

  • Nee, ik leg geen verklaring van verbondenheid af. Ik weet dat ik hierdoor geen Nederlander kan worden. Ik weet ook dat dit gevolgen heeft voor mijn eventuele minderjarige kinderen die in de optieverklaring worden genoemd.

  3) Ondertekening

  ..............................

  (plaats) (datum)

  .......................................

  (handtekening)

  ............................

  (dienststempel)

  Optioneel in te vullen door de Gouverneur:

  Optant heeft voorkeur voor afleggen van:

  • 0 de religieuze variant

  • 0 de neutrale variant

  Model 1.37. :

  245216

  Model 1.38. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder i, RWN

  247214

  Model 1.39. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder j, RWN

  247215

  Model 1.40. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder k, RWN

  247216

  Model 1.41. : Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, onder k, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  247217

  Model 1.42. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder l, RWN

  247218

  Model 1.43. : Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, onder l, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  247219

  Model 1.44. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder m, RWN

  247220

  Model 1.45. : Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, onder m, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  247221

  Model 1.46. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder n, RWN

  247222

  Model 1.47. : Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, onder n, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  247223

  Model 1.48. : Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder o, RWN

  247224

  Model 1.49. : Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, onder o, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

  247225

  Model 1.50. Modelverzoek tot advies op grond van artikel 6a, vierde lid, RWN

  247874
 • 1

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [2]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [3]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [4]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [5]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [6]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [7]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [8]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [9]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [10]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [11]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [12]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [13]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [14]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [15]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [16]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [17]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [18]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [19]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [20]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [21]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [22]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [23]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [24]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [25]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [26]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [27]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [28]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [29]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [30]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [31]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [32]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [33]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [34]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [35]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [36]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [37]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [38]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [39]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [40]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [41]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [42]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [43]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [44]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [45]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [46]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [47]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [48]

  doorhalen de verklaring(en) die de optant niet naar waarheid kan afleggen

 • ^ [49]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [50]

  doorhalen wat niet van toepassing is

 • ^ [51]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [52]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [53]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [54]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [55]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [56]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [57]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [58]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [59]

  een periode langer dan drie weken kan hier worden ingevuld.

 • ^ [60]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [61]

  een periode langer dan drie weken kan hier worden ingevuld.

 • ^ [62]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [63]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [64]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [65]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [66]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [67]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [68]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [69]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [70]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [71]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [72]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [73]

  doorhalen wat niet van toepassing is.

 • ^ [74]

  doorhalen wat niet van toepassing is.