Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Zorgonderzoek Nederland beleidsterrein Volksgezondheidsubsidies vanaf 1995 tot 2001

Geldend van 08-10-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Zorgonderzoek Nederland beleidsterrein Volksgezondheidsubsidies vanaf 1995 tot 2001

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 14 september 2009, nr. bca-2009.05362/2);

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 september 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Niet opgenomen.]