Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven Schepenwet

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling Nederlands-Antilliaanse tarieven Schepenwet 2009

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Toerisme en Transport van Aruba;

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Tarieven certificaten geklasseerde schepen volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering

Artikel 1

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

f 63430,–

f 86086,–

f 132178,–

f 186071,–

f 299219,–

Artikel 2

Voor het onderzoek van geklasseerde passagiersschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Passagiersschip

f 8229,–

f 8681,–

f 13492,–

f 17069,–

f 35510,–

Artikel 3

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

f 23747,–

f 39742,–

f 50222,–

f 65566,–

Olietanker

f 35139,–

f 50343,–

f 59003,–

f 73224,–

Chemicaliëntanker

f 47071,–

f 64641,–

f 73410,–

f 91722,–

Olie/chemicaliëntanker

f 46327,–

f 65072,–

f 73842,–

f 88600,–

Gastanker

f 49421,–

f 69342,–

f 78442,–

f 96425,–

Artikel 4

Voor het onderzoek van geklasseerde vracht- en tankschepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Vrachtschip

f 4365,–

f 4864,–

f 5216,–

f 5664,–

Olietanker

f 4609,–

f 5235,–

f 5569,–

f 5846,–

Chemicaliëntanker

f 6716,–

f 7265,–

f 7501,–

f 8376,–

Olie/chemicaliëntanker

f 6467,–

f 7189,–

f 8074,–

f 8407,–

Gastanker

f 6600,–

f 7265,–

f 7619,–

f 8376,–

Artikel 5

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal met voortstuwing

f 18036,–

f 23856,–

f 38001,–

f 52368,–

f 66108,–

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

f 3783,–

f 5408,–

f 6143,–

f 6205,–

f 6570,–

Artikel 6

Voor het onderzoek van geklasseerd aannemersmateriaal en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

2000 tot 6000 GT

6000 tot 9000 GT

vanaf 9000 GT

Aannemersmateriaal met voortstuwing

f 3464,–

f 4483,–

f 4981,–

f 5450,–

f 1753,–

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

f 1172,–

f 1595,–

f 1595,–

f 1595,–

f 5746,–

Artikel 7

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

f 23346,–

f 27366,–

f 31100,–

   

Special purpose schip

f 25652,–

f 33971,–

f 47939,–

   

MODU met voortstuwing

f 30353,–

f 46313,–

f 71446,–

   

MODU zonder voortstuwing

f 11301,–

f 16191,–

f 17048,–

   

Hotelplatform

f 10114,–

f 15005,–

f 17038,–

   

Sleepboot

     

f 15732,–

f 21069,–

Personentender

     

f 16906,–

f 22245,–

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

f 15072,–

f 21113,–

Artikel 8

Voor het onderzoek van geklasseerde schepen, geen passagiersschepen, vracht- en tankschepen of aannemersmateriaal zijnde en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

500 tot 2000 GT

vanaf 2000 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Supply- en supportschip

f 3289,–

f 3227,–

f 4607,–

   

Special purpose schip

f 3289,–

f 3227,–

f 4607,–

   

MODU met voortstuwing

f 3875,–

f 5400,–

f 6133,–

   

MODU zonder voortstuwing

f 3158,–

f 4605,–

f 5338,–

   

Hotelplatform

f 2666,–

f 3877,–

f 4257,–

   

Sleepboot

     

f 3287,–

f 3944,–

Personentender

     

f 2580,–

f 3238,–

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

f 2580,–

f 3238,–

Artikel 9

 • 1 Voor het tussentijds onderzoek van de uitrusting in verband met het viseren van het veiligheidscertificaat van geklasseerde schepen is een tarief verschuldigd van f 1868,–.

 • 2 Voor het tussentijds onderzoek van de inrichting en uitrusting in verband met het viseren van het certificaat van geschiktheid van geklasseerde gas- en chemicaliëntankers is een tarief verschuldigd van f 2341,–.

Artikel 10

 • 1 Voor het onderzoek van geklasseerde bestaande schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een toeslag van 100 procent van de in deze regeling genoemde tarieven voor de hernieuwde afgifte van certificaten verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is mede van toepassing op schepen als bedoeld in het eerste lid, die een verbouwing hebben ondergaan.

Artikel 11

Indien een scheepstype niet is opgenomen in een van de genoemde artikelen wordt door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie in Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Hoofdstuk 2. Tarieven certificaten niet-geklasseerde schepen volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering

Artikel 12

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

vanaf 500 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Vrachtschip

f 9090,–

f 12547,–

   

Aannemersmaterieel met voorstuwing

f 10266,–

f 13721,–

   

Aannemersmaterieel zonder voortstuwing

f 5575,–

f 8271,–

   

Supply- en supportschip

f 8802,–

f 12523,–

   

Sleepboot

   

f 6733,–

f 9230,–

Personentender

   

f 6264,–

f 8761,–

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

f 5979,–

f 8526,–

Artikel 13

Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor het viseren van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

Tonnage

Scheepstype

tot 500 GT

vanaf 500 GT

tot 24 meter

vanaf 24 meter

Vrachtschip

f 1630,–

f 2680,–

   

Aannemersmaterieel met voorstuwing

f 1747,–

f 2797,–

   

Aannemersmaterieel zonder voortstuwing

f 1018,–

f 2019,–

   

Supply- en supportschip

f 1630,–

f 2680,–

   

Sleepboot

   

f 1434,–

f 1977,–

Personentender

   

f 1275,–

f 1828,–

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

   

f 1275,–

f 1828,–

Artikel 14

Voor het tussentijds onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van f 1568,–.

Hoofdstuk 3. Tarieven overige documenten

Artikel 15

 • 1 Voor het onderzoek van schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning krachtens artikel 2bis van de Schepenwet, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Tonnage/lengte

  zonder voortstuwing

  met voortstuwing

  < 24 meter

  f 1075,–

  f 1336,–

  tot 500 GT

  f 1194,–

  f 1723,–

  500 tot 2000 GT

  f 1280,–

  f 1952,–

  2000 tot 6000 GT

  f 1338,–

  f 2128,–

  6000 tot 9000 GT

  f 1378,–

  f 2401,–

  vanaf 9000 GT

  f 1495,–

  f 2519,–

 • 2 Geen tarief is verschuldigd indien het een vergunning betreft, uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten, met de bedoeling het schip gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van deugdelijkheid.

Artikel 16

Voor het onderzoek van schepen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een certificaat van ontheffing als bedoeld in artikel 17 van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van f 1091,–

Artikel 17

Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van graan, bedoeld in artikel 128 van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van f 1091,–.

Artikel 18

Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, bedoeld in de artikelen 130 tot en met 130h, van het Schepenbesluit 1965, is een tarief verschuldigd van f 1091,–.

Artikel 19

 • 1 Voor het onderzoek van een radio-installatie aan boord van bij Landsverordening van 25 juni 1953 (P.B. no. 109) aangewezen schepen, varende met een zeebrief van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten, en aan boord van schepen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder f, g en h, van de Schepenwet, is het volgende tarief verschuldigd:

  • a. radiotelefonie-installatie f 672,–;

  • b. radiotelegrafie-installatie f 1679,–;

  • c. GMDSS radio-installatie voor de zeegebieden A1 en A2 f 672,–;

  • d. GMDSS radio-installatie voor de zeegebieden A3 en A4 f 1679,–.

 • 2 Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten thuisbehorend schip geheel of gedeeltelijk buiten Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten plaatsvindt, is, onverminderd de artikelen 30, tweede lid, en 31, een toeslag verschuldigd van 25 procent van het tarief, genoemd in het eerste lid.

 • 3 Voor het verstrekken van een certificaat voor de radio-installatie is een tarief verschuldigd van f 490,–.

Artikel 20

Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte of de tussentijdse visering van het certificaat van geschiktheid voor het vervoer en het behandelen van beperkte hoeveelheden gevaarlijke en schadelijke vloeistoffen in bulk aan boord van offshore support vessels, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. voor de eerste afgifte f 1665,–;

 • b. voor de hernieuwde afgifte f 1134,–;

 • c. voor de tussentijdse visering f 948,–.

Artikel 21

 • 3 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, niet leidt tot afgifte van een kennisbewijs sloepsgast, is een tarief verschuldigd van f 290,–.

Artikel 22

Voor een verzoek aan een buitenlandse autoriteit tot afgifte van certificaten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Schepenwet, is een tarief verschuldigd van f 280,–.

Artikel 23

 • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor een tussentijdse aanpassing of een verlenging van een document als bedoeld in deze regeling, is een tarief verschuldigd van f 1091,–.

 • 2 Voor de werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een extra exemplaar, een tussentijdse vervanging of een verlenging van een document als bedoeld in deze regeling, alsmede voor de afgifte van een document, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van f 490,–.

 • 3 Indien ten behoeve van een schip tegelijkertijd meerdere documenten als bedoeld in het tweede lid worden verstrekt, zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is voor elk volgend document een tarief verschuldigd van f 315,–.

 • 4 Voor de vervanging van documenten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 24

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een document als bedoeld in deze regeling, met uitzondering van de documenten, bedoeld in de artikelen 21 en 26, buiten toedoen van de ambtenaren van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten niet leiden tot de afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd f 234,– per uur per ambtenaar;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd het tarief dat is vastgesteld voor de afgifte van het document.

Artikel 25

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Schepenwet, die niet op grond van een van de artikelen van deze regeling in rekening worden gebracht, is een tarief verschuldigd van f 234,– per uur per ambtenaar.

Hoofdstuk 4. Tarieven goedkeuring uitrustingsstukken

Artikel 26

 • 1 Voor het onderzoek ten behoeve van de typegoedkeuring van uitrustingsstukken en materialen, alsmede de daarbij behorende afgifte van documenten ten bewijze dat deze uitrustingsstukken en materialen voldoen aan de bij of krachtens de Schepenwet gestelde eisen, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel.

 • 2 De tarieven, genoemd in kolom 1, zijn verschuldigd indien het document kan worden afgegeven zonder dat daarvoor beproevingen nodig zijn die de aanwezigheid van een ambtenaar van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten vereisen.

 • 3 De tarieven, genoemd in kolom 2, zijn verschuldigd indien het document kan worden afgegeven nadat daarvoor beproevingen zijn uitgevoerd die de aanwezigheid van een ambtenaar van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten vereisen.

   

  REDDINGMIDDELEN

  1

  2

  1.1

  Ontkoppelingssystemen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  1.1.1

  Hydrostatische ontkoppelingssystemen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.2

  Drinkwater voor noodrantsoenen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.3

  Materialen voor kunststof reddingboten

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.4

  Materialen voor drijfvermogen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.5

  Motoren voor reddingboten

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  1.5.1

  Buitenboordmotoren voor hulpverl.boten

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  1.6.1

  Valschermsignalen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.6.2

  Handstakellichten

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.6.3

  Drijvende rooksignalen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.7

  Noodrantsoenen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.9

  Reddingboeien

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  1.10.2

  Reddingboeilichten

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  1.10.3

  MOB signalen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.11

  Reddinggordels

  f

  2043,–

  f

  3367,–

  1.12

  Automatisch opblaasbare vlotten

  f

  2400,–

  f

  4826,–

  1.13

  Opblaasbare hulpverl.boten

  f

  2635,–

  f

  5060,–

  1.15

  Signaalfluiten

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.16

  Verbandtrommels voor reddingboten

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.17

  Drijvende werplijnen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.18

  Zoeklichten voor motorreddingboten

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.19

  Davits en kranen, incl. lieren

  f

  2635,–

  f

  5060,–

  1.191

  Afstandsbediening lieren

  f

  2043,–

  f

  3881,–

  1.22.1

  Reddingboten

  f

  2870,–

  f

  5765,–

  1.22.2

  Hulpverleningsboten

  f

  2870,–

  f

  5765,–

  1.25

  Overlevingspakken

  f

  2043,–

  f

  3367,–

  1.26

  Lichten voor reddingmiddelen (excl. boeien)

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  1.27

  Hulpmiddelen tegen warmteverlies (TPA’s)

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  1.28

  Hulpmiddelen t.b.v. drenkelingen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  1.29

  Materialen voor fabricage reddingvlotten

  f

  1278,–

  f

  2331,–

             
   

  BRANDBESTRIJDINGS- EN VEILIGHEIDSMIDDELEN

  2.1.1.1

  Persluchttoestellen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.1.1.2

  Ontsnappingstoestellen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.1.2

  Brandwerende kleding

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.1.3

  Brandbijlen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  2.1.4

  Brandbestendige reddinglijnen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  2.1.5

  Brandslangen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  2.1.6

  Straalpijpen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  2.1.7

  Brandblusmiddelen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.1.9

  Draagbare blustoestellen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.1.10

  Niet draagbare blustoestellen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.2.1

  Beademingstoestellen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.2.2

  Dagseinlampen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.2.4

  Loodsladders

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.2.5

  Lijnwerptoestellen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  2.2.6

  Noodradiobakens (EPIRB’s)

  f

  2043,–

  f

  3367,–

  2.2.7

  Veiligheidslampen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  2.2.8

  Brancards

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  2.2.9

  Radartransponders (SART’s)

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  2.2.10

  Retro-reflective material

  f

  1278,–

  f

  2331,–

             
   

  HULPMIDDELEN BIJ DE NAVIGATIE

         

  3.1

  Navigatielantaarns

  f

  2043,–

  f

  3367,–

  3.2.1

  Navigatie-radarinstallaties

  f

  2635,–

  f

  5060,–

  3.2.2

  Automatische radar plot app. (ARPA's)

  f

  2635,–

  f

  5060,–

  3.3

  Radiorichtingzoekers/Homing apparatuur

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  3.5

  Echoloden

  f

  2043,–

  f

  3367,–

  3.6

  Scheepsfluiten

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  3.7

  Radarreflectoren

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  3.8.1

  Gyrokompassen

  f

  2043,–

  f

  3367,–

  3.8.2

  Autom. Stuurinrichtingen

  f

  2043,–

  f

  3367,–

  3.8.3

  Koersafwijkingsalarmen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  3.9

  Magnetische kompassen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  3.10

  Nachthuizen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  3.11

  Peiltoestellen

  f

  1278,–

  f

  2331,–

  3.12

  Transmitters

  f

  1278,–

  f

  2843,–

  3.13

  Log apparatuur

  f

  1631,–

  f

  2836,–

             
   

  DIVERSEN

         

  4.1

  Computerprogramma’s stabiliteit

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  4.2.2

  Afsluitmiddelen tegen weer en wind etc

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  4.5

  Over-/onder druk ventielen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

             
   

  ANDERE UITRUSTING OP WERKTUIGKUNDIG EN ELEKTRONISCH GEBIED

         

  5.4

  Drinkwatersysteemfilters

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  5.11.1

  Lenswaterolieafscheiders

  f

  2635,–

  f

  4547,–

  5.12

  Oliegehaltemeters

  f

  2635,–

  f

  4547,–

  5.15

  Gasdetectors/explosiemeters

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  5.18

  Peilinrichtigen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  5.24

  Tankwasmachines

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  5.25

  Olie/water grenslaag detectoren

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  5.27

  Ladingslangen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  5.28

  Wachtalarmen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

             
   

  ANDERE UITRUSTING OP SCHEEPSBOUWGEBIED

         

  6.2

  Onbrandbaar materiaal

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.3.1

  Brandschotten Klasse A

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.3.2

  Brandschotten Klasse B

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.4

  Dekken Klasse A

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.5.1

  Plafonds Klasse A

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.5.2

  Plafonds Klasse B

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.6.1

  Branddeuren Klasse A

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.6.2

  Branddeuren Klasse B

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.7.1

  Laminaten

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.7.2

  Brandkleppen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.7.3

  Kabeldoorvoeringen/pijpdoorvoeringen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.7.4

  Ramen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.7.5

  Verfsystemen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.7.6

  Diversen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

  6.7.7

  Vloerbedekkingen

  f

  1631,–

  f

  2836,–

Artikel 27

 • 1 Indien het onderzoek, bedoeld in artikel 26, eerste lid, niet leidt tot de afgifte van een document, is, inclusief reistijd, een tarief verschuldigd van f 234,– per uur.

 • 2 Voor hernieuwing van een document als bedoeld in artikel 26, eerste lid, is een tarief verschuldigd van f 490,–.

 • 3 Bij gelijktijdige aanbieding voor een onderzoek ter goedkeuring van meerdere vrijwel identieke uitvoeringen van uitrustingsstukken en materialen, is voor de afgifte van het eerste document het tarief, genoemd in artikel 26 en voor elk van de volgende documenten een tarief verschuldigd van f 490,–.

Artikel 28

Voor het onderzoek verbonden aan de produktietest van uitrustingsstukken of onderdelen daarvan is, inclusief reistijd, een tarief verschuldigd van f 234,– per uur.

Hoofdstuk 5. Bijzondere bepalingen

Artikel 29

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk buiten Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, zoals opgenomen in de bijlage, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van f 1870,–.

 • 2 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken buiten Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 30

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een bij of krachtens de Wet materieel ambtenarenrecht BES daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van f 116,– per uur per ambtenaar.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens verschuldigd voor uitgevoerde onderzoeken buiten Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten, buiten de daar ter plaatse geldende werktijden.

Artikel 31

 • 1 De in deze regeling genoemde tarieven zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden of diensten door ambtenaren van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten.

 • 2 De in deze regeling genoemde tarieven luiden in het betaalmiddel van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 32

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven Schepenwet 1999.]

Artikel 33

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2009.

Artikel 34

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven Schepenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage

Bijlage als bedoeld in artikel 29, eerste lid. De onderzoekstermijn begint op de dag van vertrek vanuit de Nederlandse Antillen en loopt tot aan de dag van terugkomst op de Nederlandse Antillen.

 

Tonnage of lengte

Aantal dagen

a. Nieuwbouw    

Passagiersschip

< 500 GT

26

 

500–2000 GT

51

 

2000–6000 GT

76

 

6000–9000 GT

101

 

> 9000 GT

151

Vrachtschip

< 2000 GT

13

 

2000–6000 GT

29

 

6000–9000 GT

37

 

> 9000 GT

51

Olietanker

< 2000 GT

16

 

2000–6000 GT

31

 

6000–9000 GT

39

 

> 9000 GT

56

Chemicaliëntanker

< 2000 GT

17

 

2000–6000 GT

34

 

6000–9000 GT

41

 

> 9000 GT

59

Olie/chemicaliëntanker

< 2000 GT

19

 

2000–6000 GT

36

 

6000–9000 GT

44

 

> 9000 GT

61

Gastanker

< 2000 GT

20

 

2000–6000 GT

39

 

6000–9000 GT

46

 

> 9000 GT

64

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

8

 

500–2000 GT

12

 

2000–6000 GT

26

 

6000–9000 GT

38

 

> 9000 GT

51

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

2

 

vanaf 500 GT

3

Supply- en supportschip

< 500 GT

12

 

500–2000 GT

16

 

> 2000 GT

18

Special purpose schip

< 500 GT

11

 

500–2000 GT

16

 

> 2000 GT

26

Modu met voortstuwing

< 500 GT

16

 

500–2000 GT

27

 

> 2000 GT

52

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

 

500–2000 GT

7

 

> 2000 GT

7

Hotelplatform

< 500 GT

4

 

500–2000 GT

6

 

> 2000 GT

7

Sleepboot

<24 meter

8

 

>24 meter

11

Personentender

<24 meter

8

 

>24 meter

12

Patrouille-,peil- en meetvaartuig

<24 meter

7

 

>24 meter

11

     
b. Overname en verbouw    

Passagiersschip

< 500 GT

4

 

< 2000 GT

8

 

2000–6000 GT

10

 

6000–9000 GT

12

 

> 9000 GT

22

Vrachtschip

< 6000 GT

6

 

> 6000 GT

8

Olietanker

< 2000 GT

6

 

2000–9000 GT

8

 

> 9000 GT

10

Chemicaliëntanker

< 2000 GT

8

 

2000–9000 GT

10

 

> 9000 GT

12

Olie/chemicaliëntanker

< 6000 GT

10

 

6000–9000 GT

12

 

> 9000 GT

14

Gastanker

< 2000 GT

8

 

2000–9000 GT

10

 

> 9000 GT

12

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 2000 GT

6

 

> 2000 GT

8

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

2

Supply- en supportschip

6

Special purpose schip

6

Modu met voortstuwing

< 2000 GT

8

 

> 2000 GT

10

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

 

500–6000 GT

8

Hotelplatform

6

Sleepboot

6

Personentender

<24 meter

4

 

>24 meter

6

Patr.-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

4

 

>24 meter

6

     
c. Hernieuwing certificaten    

Passagiersschip

< 500 GT

2

 

< 2000 GT

4

 

2000–6000 GT

5

 

6000–9000 GT

6

 

> 9000 GT

11

Vrachtschip

< 6000 GT

3

 

> 6000 GT

4

Olietanker

< 2000 GT

3

 

2000–9000 GT

4

 

> 9000 GT

5

Chemicaliëntanker

< 2000 GT

4

 

2000–9000 GT

5

 

> 9000 GT

6

Olie/chemicaliëntanker

< 6000 GT

5

 

6000–9000 GT

6

 

> 9000 GT

7

Gastanker

< 2000 GT

4

 

2000–9000 GT

5

 

> 9000 GT

6

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 2000 GT

3

 

> 2000 GT

4

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

1

Supply- en supportschip

3

Special purpose schip

3

Modu met voortstuwing

< 2000 GT

4

 

> 2000 GT

5

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

3

 

500–6000 GT

4

Hotelplatform

3

Sleepboot

3

Personentender

<24 meter

2

 

>24 meter

3

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

<24 meter

2

 

>24 meter

3

d. Hernieuwing certificaten SI schepen    

Vrachtschip

5

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

6

 

> 500 GT

7

Aannemersmat. zonder voortstuwing

2

Supply- en supportschip

5

Sleepboot

<24 meter

4

 

>24 meter

5

Personentender

4

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

4

     
e. Viseren certificaten SI schepen    

Vrachtschip

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Aannemersmateriaal met voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

1

Supply- en supportschip

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Sleepboot

<24 meter

1

 

>24 meter

2

Personentender

1

Patr.-, peil- en meetvaartuig

1

     
f. Afgifte diploma of verklaring    

Diploma sloepsgast met onderzoek

 

5

Verklaring bestman met/zonder verklaring

 

1

Verklaring bekendheid mk met/zonder verklaring

 

1

     
g. Afgifte verklaring bemand werken    

Eerste afgifte

< 2000 GT

2

Eerste afgifte

2000<6000 GT

3

Eerste afgifte

> 6000 GT

4

Hernieuwde afgifte

2

Visering verklaring bemand werken (SI schepen)

1

     
h. Prototype keur met beproevingen    

Reddinggordels

 

2

Automatisch opblaasbare vlotten

 

3

Opblaasbare hulpverleningsboten

 

3

Davits en kranen, incl. lieren

 

3

Afstandsbediening lieren

 

2

Reddingboten

 

4

Hulpverleningsboten

 

4

Overlevingspakken

 

2

Noodradiobakens

 

2

Navigatielantaarns

 

2

Navigatie-radarinstallaties

 

3

Automatische radar plot apparatuur

 

3

Echoloden

 

2

Gyrokompassen

 

2

Automatische stuurinrichtingen

 

2

Lenswaterolieafscheiders

 

3

Oliegehaltemeters

 

3

Hydrostatische ontkoppelings systemen

 

1

Drinkwater voor noodrantsoenen

 

1

Materiaal voor kunststof reddingboten

 

1

Materiaal voor drijfvermogen

 

1

Valschermsignalen

 

1

Handstakellichten

 

1

Drijvende rooksignalen

 

1

Noodrantsoenen

 

1

MOB signalen

 

1

Signaalfluiten

 

1

Verbandtrommels voor reddingboten

 

1

Drijvende werplijnen

 

1

Zoeklichten voor motorreddingboten

 

1

Lichten voor reddingmiddelen, excl. boeien

 

1

Materiaal voor opblaasbare vlotten

 

1

Brandbijlen

 

1

Brandbestendige reddinglijnen

 

1

Brandslangen

 

1

Straalpijpen

 

1

Veiligheidslampen

 

1

Brancards

 

1

Retro-reflective materiaal

 

1

Radarreflectoren

 

1

Nachthuizen

 

1

Peiltoestellen

 

1

Transmitters

 

1

Overige producten

 

2

     
i. Overige werkzaamheden    

Afgifte NLS/COFCOS certificaat

 

1

Aanpassing certificaat met onderzoek

 

1

Afgifte verklaring met onderzoek

 

1

Afgifte vrijstelling met onderzoek

 

1

Intermediate survey COF gas- en chem. tankers

 

2

Intermediate survey COFCOS suppliers

 

1

Periodical survey VC uitrusting

 

1

Tussentijdse visering van droogzetting SI-schepen

   

schepen

 

1