Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2010[Regeling vervallen per 01-10-2012.]

Geldend van 19-09-2009 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 september 2009, nr. PG/OGZ-2954022, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid ten behoeve van het jaar 2010

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling publieke gezondheid.]

Artikel II [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel III [Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink