Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2010 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddelde premieplichtig loon

29.200

Grens grote/kleine werkgever

730.000

Gemiddelde percentage

0,53%

Maximumpremie grote werkgevers

2,12%

Maximumpremie kleine werkgevers

1,59%

Minimumpremie kleine werkgevers

0,59%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,36%

Rekenpercentage

0,59%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,47

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

5,00

2,50

1,66

1,25

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2010.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 1 september 2009

Voorzitter Raad van bestuur

,

J.M. Linthorst