Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit toekenning standaard aan Korps landelijke politiediensten

Geldend van 11-09-2009 t/m heden

Besluit van 21 augustus 2009, houdende toekenning van een standaard aan het Korps landelijke politiediensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 augustus 2009, 2009-0000441775, Directoraat-generaal Veiligheid, bureau Korpsbeheer en Relatiebeheer Agentschappen;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Artikel 1

Het Korps landelijke politiediensten voert een standaard, bestaande uit een standaarddoek en een standaardstok.

Artikel 2

 • 1 Het standaarddoek is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het standaarddoek zijn vijftig centimeter.

 • 2 Op de voorzijde is in goud geborduurd een gestileerde gekroonde B, de kroon in de kleuren van het Koninklijk wapen. Onder de B is in goud geborduurd:

  KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN

  Het geheel van de gekroonde B en de naam van het korps is omgeven door een doorlopende oranjetak.

 • 3 Op de achterzijde is in kleuren geborduurd het Koninklijk wapen zonder de daarbij behorende mantel. Het geheel is omgeven door een doorlopende oranjetak.

Artikel 3

 • 1 De stok behorende bij de standaard is een zwarte stok, lang tweehonderd centimeter.

 • 2 Het gedeelte van de stok dat boven in de broeking van de standaard komt, bestaat uit een zwarte bus met inwendige schroefdraad waarop de standaardtop wordt geschroefd.

 • 3 De standaardtop bestaat uit een eikenkrans met top, de piek bestaat uit het blad van een sponton met een kleine dwarsstang.

 • 4 De standaardtop en piek zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.

Artikel 4

Om de zwarte bus is door de eikenkrans heen een koord, in de kleuren donkerblauw en goud, geknoopt, de knoop in het midden; de beide einden worden bijeengehouden door een horizontale goudkleurige schuifpassant. Aan de uiteinden is het koord voorzien van een standaardkwast, gevlochten van gouddraad, met losse bouillons in goud. De kern van de bouillons is in donkerblauw uitgevoerd.

Artikel 5

Het standaarddoek is met een broeking van oranje zijde om de standaardstok geschoven.

Artikel 6

De voor de krijgsmacht geldende richtlijnen en instructies met betrekking tot het voeren van de standaard, met betrekking tot het ceremonieel en het protocol, zoals onder meer opgenomen in de defensiepublicaties DP 20-10 (ceremonieel en protocol), DP 20-20 (exercitie) en DP 20-30 (vaandels en standaarden), worden overeenkomstig toegepast en uitgevoerd.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons militair Huis.

’s-Gravenhage, 21 augustus 2009

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de tiende september 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin