Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Opleiding en registratie [...] Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst)

Geldend van 29-07-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Opleiding en registratie vanaf 1932 (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 november 2008, nr. bca-2008.05060/2);

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemeen rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]