Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

Geldend van 18-07-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 10 juli 2009, nr. 5610455, houdende wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel II

Tot 31 december 2009 kunnen de vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling gebruikte modellen en formulieren nog worden gebruikt.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de plaatsing in de Staatscourant. Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin