Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren 2009[Regeling materieel uitgewerkt per 18-07-2011.][Regeling vervallen per 01-07-2012.]

Geldend van 18-07-2009 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2009 van de bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder regeling: Regeling bekostiging financieel toezicht.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos