Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW[Regeling vervallen per 01-06-2011.]

Geldend van 01-04-2011 t/m 31-05-2011

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juni 2009, nr. WJZ/130220 (8260), houdende vaststelling van een vaste vergoeding aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de Commissie voor bezwaarschriften als bedoeld in artikel 6 van de Regeling behandeling bezwaarschriften OCW (Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW)

Artikel 1 [Vervallen per 01-06-2011]

  • 3 De vergoeding per vergadering voor de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid.

  • 4 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld.

  • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk