Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit houdende 29 juni, nr. 09.001709, overgang van de zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 23 juni 2009, nr. 3079138;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf gaat over van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Onze Minister van Financiƫn.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiƫn zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2009

Beatrix

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende