Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Dienst Uitvoering[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 juni 2009, nr. WJZ/9106238, tot instelling van Dienst Uitvoering (Instellingsbesluit Dienst Uitvoering)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Er wordt een dienstonderdeel binnen het Ministerie van Economische Zaken ingesteld, waarvan de naam komt te luiden: Dienst Uitvoering.

  • 2 Dienst Uitvoering staat onder leiding van een algemeen directeur.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Dienst Uitvoering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 juni 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven