Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit uurvergoedingen voor geestelijk verzorgers van de niet klassieke denominaties

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit uurvergoedingen voor geestelijk verzorgers van de niet klassieke denominaties

De Minister van Justitie,

Overwegende dat bij besluit van 25 februari 2008, nr. 5532180/08/DJI, de uurvergoedingen voor geestelijk verzorgers van de niet klassieke denominaties werden vastgesteld;

dat gelet op het inmiddels gestegen loon- en prijspeil de desbetreffende bedragen dienen te worden aangepast;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers niet-klassieke denominaties;

Besluit:

  • 2 De uurvergoeding voor de geestelijk verzorgers van de niet-klassieke denominaties bedraagt voor:

    • MBO-opgeleiden (schaal 9.4): € 29,31

    • HBO-opgeleiden (schaal 11.3): € 35,67

    • WO-opgeleiden (schaal 12.5): € 42,92.

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2009.

Den Haag, 12 juni 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

de wnd. Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

,

P.J.M. van der Sande