Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling HSL-heffing[Regeling vervallen per 18-03-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2014

Regeling HSL-heffing

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van het Besluit HSL-heffing;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 18-03-2015]

Het concessiebedrag voor HSA, bedoeld in artikel 5 van het Besluit HSL-heffing, bedraagt € 164.530.219,–.

Artikel 2 [Vervallen per 18-03-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 3 [Vervallen per 18-03-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling HSL-heffing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings