Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven [...] informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 3 juni 2009, nr. 5602950/09/6, tot aanwijzing van de organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven voor het elektronisch laten van derdenbeslag en tot aanwijzing van het bestuursorgaan waaraan deurwaarders informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag

Artikel 1

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wordt aangewezen als de organisatie, bedoeld in artikel 475, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 2

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen wordt aangewezen als het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 475g, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak