Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen actor Stichting Nederlands [...] beleidsterrein Media Letteren en Bibliotheken vanaf 1990

Geldend van 14-06-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen actor Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds beleidsterrein Media Letteren en Bibliotheken vanaf 1990

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 mei 2009, nr. bca-2009.05250/2);

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 mei 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]