Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling gewijzigd formulier voor de aanvraag om bouwvergunning[Regeling vervallen per 01-10-2010.]

Geldend van 01-07-2009 t/m 30-09-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 25 mei 2009, nr. BJZ2009034161, tot vaststelling van het gewijzigde formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2010]

Een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning wordt gedaan op het als bijlage bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 mei 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Bijlage [Vervallen per 01-10-2010]

Gewijzigd formulier aanvraag om bouwvergunning [Vervallen per 01-10-2010]

Bijlage 244543.png
Bijlage 244544.png
Bijlage 244545.png
Bijlage 244546.png
Bijlage 244547.png
Bijlage 244548.png
Bijlage 244549.png
Bijlage 244550.png
Bijlage 244552.png
Bijlage 244551.png
Bijlage 244553.png
Bijlage 244554.png
Bijlage 244555.png
Bijlage 244556.png
Bijlage 244557.png