Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing gemeenten Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand (Europees Parlement 4 juni 2009/2)

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit aanwijzing gemeenten Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand (Europees Parlement 4 juni 2009/2)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, en 3 van de Experimentenwet Kiezen op Afstand;

Besluit:

Artikel 1

Tijdens de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 4 juni 2009 wordt een experiment als bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet Kiezen op Afstand gehouden met stemmen in een stemlokaal naar eigen keuze als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand in de volgende gemeenten:

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Albrandswaard.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten