Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling beloning Commissie van beroep Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993[Regeling vervallen per 01-07-2014.]

Geldend van 01-06-2009 t/m 30-06-2014

Regeling vaststelling beloning Commissie van beroep Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2014]

De in artikel 3, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 bedoelde beloning bedraagt € 60 per uur voor de voorzitter en € 50 per uur voor de overige leden.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2009.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling beloning Commissie van beroep Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings