Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafonds verlening subsidies PSI (resterende beoordelingstijdvakken van 2009)[Regeling vervallen per 15-08-2009.]

Geldend van 28-05-2009 t/m 14-08-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 12 mei 2009, nr. DDE-302/2009, tot vaststelling van subsidieplafonds voor de verlening van subsidies in het kader van PSI in de resterende beoordelingstijdvakken van 2009

Artikel 1 [Vervallen per 15-08-2009]

  • 1 In het tweede beoordelingstijdvak voor PSI Regulier kunnen verplichtingen worden aangegaan tot ten hoogste EUR 30.000.000.

  • 2 In het derde en het vierde beoordelingstijdvak voor PSI Plus kunnen verplichtingen worden aangegaan tot ten hoogste EUR 3.100.000 respectievelijk EUR 2.500.000.

Artikel 2 [Vervallen per 15-08-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Bijlage [Vervallen per 15-08-2009]

[Red: Niet opgenomen.]