Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2007[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2006, nr. OHWU- 2732433, houdende de vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2007

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp