Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling huurtoeslaggrenzen 2009/2010[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 29 april 2009, nr. BJZ2009022298, houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2009 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet (Regeling huurtoeslaggrenzen 2009/2010)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 19, vierde lid, en 27, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, van de Wet op de huurtoeslag;

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

§ 2. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2011]

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

Factor

Eenpersoons-huishouden

Meerpersoons-huishouden

Eenpersoonsouderen-huishouden

Meerpersoonsouderen-huishouden

a

0,000000723300

0,000000414121

0,000001267262

0,000000714412

b

0,001893071946

0,001879450575

-0,007506466780

-0,005988837433

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huurtoeslaggrenzen 2009/2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 april 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan