Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2011

[Regeling vervalt per 01-09-2018]

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 5 Slotbepalingen


Informatie geldend op 09-08-2010


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 07-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2017

 

Intrekking regeling

06-05-2009

Stcrt. 2009, 90

DL/B/110284

06-05-2009
samen met
21-03-2013

Stcrt. 2009, 90
samen met
Stcrt. 2013, 9081

Inwtr. 1

20-05-2009

 

Nieuwe regeling

06-05-2009

Stcrt. 2009, 90

DL/B/110284

06-05-2009

Stcrt. 2009, 90

Opmerkingen

  • 1)

    Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2009/90 gesteld op 1 januari 2019.