Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2011[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 05-03-2010 t/m 25-11-2010

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 5

Informatie geldend op 05-03-2010

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 05-03-2010)

Opmerking

Door Stcrt 2012/3917 is de citeertitel gewijzigd per 2 maart 2012.Door Stcrt 2013/9081 is de citeertitel gewijzigd per 6 april 2013, met terugwerkende kracht tot 1 april 2013.Door Stcrt 2015/25150 is de citeertitel gewijzigd per 15 augustus 2015, met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2015.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2018 Intrekking-regeling 06-05-2009 Stcrt. 2009, 90 DL/B/110284 06-05-2009
samen met
21-03-2013
samen met
04-03-2017
Stcrt. 2009, 90
samen met
Stcrt. 2013, 9081
samen met
Stcrt. 2017, 13792
Inwtr. 1
20-05-2009 Nieuwe-regeling 06-05-2009 Stcrt. 2009, 90 DL/B/110284 06-05-2009 Stcrt. 2009, 90

Opmerkingen

  • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2009/90 gesteld op 1 januari 2019.
    Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2013/9081 gesteld op 1 juli 2017.