Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Defensie aanwijzen personen ten behoeve van uitvoeren confrontaties en maken van opnamen daartoe

Geldend van 16-05-2009 t/m heden

Mandaatbesluit Defensie aanwijzen personen ten behoeve van uitvoeren confrontaties en maken van opnamen daartoe

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Aan de Commandant Koninklijke Marechaussee wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4 en 6 van het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek.

Artikel 2

In de ondertekening van de besluiten, bedoeld in artikel 1, wordt het mandaat tot uitdrukking gebracht door gebruikmaking van het volgende ondertekeningsblok:

De Minister van Defensie,

Voor deze,

De Commandant Koninklijke Marechaussee,

(handtekening van de gemandateerde)

(naam van de gemandateerde)

Artikel 3

De bevoegdheid tot het nemen van de besluiten, bedoeld in artikel 1, wordt niet in ondermandaat doorverleend.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en in de reeks ministeriƫle publicaties 10-003 van het Ministerie van Defensie.

Den Haag, 14 april 2009

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop