Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2004[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 december 2003, nr. DVVB/MB-U-2434246, houdende de vaststelling van het bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2004

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

C.I.J.M. Ross-van Dorp