Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling voertuigen

Geldend op 29-11-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 5.5.48

   

  Eisen

  Wijze van Keuren

  1.

  Driewielige motorrijtuigen mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voorandere weggebruikers kunnen opleveren.

  Lid 1 en 2: visuele controle.

  2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van driewielige motorrijtuigen, die in geval vanbotsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijkkunnen vergroten, zijn afgeschermd.

   

  3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.

  Visuele controle waarbij in geval van twijfel wordt de hoogte gemeten.

  4.

  De wielen onderscheidenlijk banden van driewielige motorrijtuigen mogen niet aanlopen.

  Lid 4 en 5: visuele controle.

  5.

  Geen deel aan de buitenzijde van een driewielig motorrijtuig mag zodanig zijn bevestigd, beschadigd of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar bestaat voor losraken.