Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reglement Matthijs Vermeulenprijs

Geldend van 03-04-2009 t/m heden

Reglement Matthijs Vermeulenprijs

De Raad van Bestuur van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+,Met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

  • 1 Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ stelt tweejaarlijks een geldprijs van € 20.000 beschikbaar aan een in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componist, die naar het oordeel van een jury een bijzonder werk heeft gecomponeerd op het terrein van de hedendaagse muziek.

  • 2 De prijs wordt aangeduid als de Matthijs Vermeulenprijs, vernoemd naar de in 1967 overleden symfonisch componist Matthijs Vermeulen.

  • 3 De prijs wordt uitgereikt aan een componist voor een recent werk dat een kwalitatief bijzondere, actuele en grensoverschrijdende bijdrage levert aan de artistieke ontwikkeling van de hedendaagse muziekpraktijk.

  • 4 De adviescommissieleden en secretarissen van de adviescommissies muziek, muziektheater en compositie dragen kandidaten voor. Zij worden door het Fonds schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot voordracht.

  • 5 Een jury van drie personen, samengesteld door de Raad van Bestuur, met brede actuele kennis van de hedendaagse muziek beslist op de voordracht van de secretaris compositie en kiest een winnaar.

De Raad van Bestuur van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+
De Raad van Toezicht van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+