Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten [...] Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)

Geldend van 02-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2009, nr. DDI/ST/reg. 012/2009, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  3008

  2039

  3010

  2044

 • 2 Met het oog op het belang van de Staat en zijn bondgenoten, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  1200

  2046

  1201

  2050

  2118

  2049

  2620

  2050

  2621

  2050

  2622

  2050

  3072

  2033

  3359

  2031

  3360

  2032

  3361

  2033

  3362

  2035

  3363

  2040

  3365

  2035

  3369

  2033

  3370

  2037

  3374

  2036

  3487

  2036

  3757

  2048

  3771

  2050

  3825

  2037

 • 3 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  2373

  2044

  2377

  2045

  2378

  2046

  2379

  2047

  2380

  2050

  2381

  2049

  2382

  2050

  2383

  2048

  3352

  2040

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

406

2050

436

2031

437

2026

438

2023

443

2024

444

2022

446

2020

447

2020

448

2019

451

2023

452

2014

453

2022

454

2015

460

2025

463

2033

476

2037

519

2033

597

2040

733

2034

735

2033

736

2037

737

2041

746

2042

755

2024

780

2019

792

2039

794

2012

814

2014

819

2012

826

2030

988

2016

991

2020

1011

2046

1013

2040

1015

2023

1016

2036

1017

2031

1018

2031

1019

2032

1020

2032

1021

2033

1022

2033

1023

2034

1024

2034

1025

2035

1026

2036

1027

2037

1028

2038

1029

2039

1030

2040

1051

2023

1060

2016

1067

2026

1071

2047

1072

2047

1073

2046

1074

2048

1075

2044

1076

2047

1077

2048

1078

2046

1095

2037

1105

2040

1148

2040

2231

2049

3009

2044

3017

2040

3027

2044

3095

2040

4114

2035

4116

2040

4117

2036

4118

2038

4119

2040

4190

2018

4208

2050

4209

2043

4212

2049

4213

2025

4218

2021

4220

2035

4313

2018

4314

2019

4316

2015

4317

2020

4360

2025

4362

2020

4364

2016

4371

2028

4373

2026

4374

2027

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Bijlage 244259.png