Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ter uitvoering van artikel 1 Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix in 2006[Regeling vervallen per 08-05-2010.]

Geldend van 30-12-2008 t/m 07-05-2010

Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding van insectenplagen in Picea en Larix 2006

Het bestuur van het Bosschap,

gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2006, d.d 20 december 2006

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 08-05-2010]

Er worden geen gemeenten als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding van insectenplagen in Picea en Larix 2006 aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 08-05-2010]

Het besluit van 20 maart 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 08-05-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.

Driebergen, 27 november 2008

E.H.T.M. Nijpels

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris