Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie [...] regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Algemene Zaken)

Geldend van 20-03-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Algemene Zaken)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 januari 2009 bca-2009.05163/3);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 2 maart 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
de

project directeur interimorganisatie Rijksarchieven

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]