Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit bekendmaking tweede openstelling Daey Ouwens Fonds en wijziging Besluit vaststelling [...] Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds)

Geldend van 18-03-2009 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 februari 2009, nr. DJZ/BR-0153/09, tot bekendmaking van de tweede openstelling van het Daey Ouwens Fonds en tot wijziging van de beleidsregels voor subsidiƫring op grond van het Daey Ouwens Fonds

Artikel I

De nader bekend te maken datum voor het ontvangen van aanvragen als bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2008 wordt bepaald op 12 mei 2009.

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiƫring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds).]

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt