Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke [...] Regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

Geldend van 14-03-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke Voorbereiding van het Regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 januari 2009 nr. bca-2009.05163/3);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Economische Zaken
namens deze:

Hoofd afdeling Informatie

,

A.F.M. Litjens

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]