Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing politieholsters

Geldend van 07-03-2009 t/m heden

Besluit aanwijzing politieholsters

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Bewapeningsregeling politie;

Besluit:

Artikel 1

Als holsters, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Bewapeningsregeling politie, voor het verdekt dragen van het pistool merk Walther, type P5, worden goedgekeurd voor gebruik door politieambtenaren die optreden in burgerkleding:

  • 1. De holster van het merk 5.11 Tactical, ten behoeve van het pistool van het merk Walther type P5, in combinatie met het modulair draagsysteem van het merk 5.11 Tactical;

  • 2. De holster van het merk Blade Tech, type belt holster (molded loop) voor het pistool merk Walther, type P5;

  • 3. De holster van het merk De Buffel, type Yaqui.

De voornoemde holsters zijn zowel in een linkshandige als in een rechtshandige uitvoering toegestaan.

Artikel 2

Andere holsters voor het verdekt dragen van het pistool merk Walther, type P5 mogen gebruikt worden tot uiterlijk één maand na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin