Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Defensie[Regeling vervallen per 01-04-2015.]

Geldend van 01-12-2012 t/m 31-03-2015

Besluit houdende aanwijzing van hulpverleningsdiensten van het ministerie van Defensie

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2015]

Als hulpverleningsdiensten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 worden aangewezen:

  • a. de explosieven opruimingsdiensten van het ministerie van Defensie;

  • b. het Co√∂rdinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg, ten behoeve van het verrichten van metingen bij stralingsincidenten;

  • c. het Advies en Assistentieteam en het Radiologisch/Chemisch Verkenningsteam van de CBRN-responscapaciteit van het Commando Landstrijdkrachten;

  • d. de sectie Brandweerzorg van het Commando Landstrijdkrachten;

  • e. het bureau Brandweer van het Commando Luchtstrijdkrachten;

  • f. het Korps Marinebrandweer van het Commando Zeestrijdkrachten;

  • g. de bedrijfsbrandweer van de Defensie Materieel Organisatie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Regeling optische en geluidssignalen 2009 in werking treedt.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Defensie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2009

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries