Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafond Deltares 2009[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-04-2009 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling subsidieplafond Deltares 2009

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de Subsidieregeling Stichting Deltares;

Besluit:

Enig artikel [Vervallen per 01-01-2013]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling Stichting Deltares, wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op € 45.000.000,–.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa