Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens[Regeling vervallen per 06-01-2014.]

Geldend van 01-11-2008 t/m 05-01-2014

Regeling van 22 oktober 2008, nr. BPR2008/N58862 tot vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 48, 66 en 68f van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-01-2014]

Het formulier, vermeld in de bijlage bij dit besluit, is een formulier als bedoeld in de artikelen 48, 66 en 68f van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2 [Vervallen per 06-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2008.

Den Haag, 22 oktober 2008

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Directeur Agentschap Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten

,

G. Rutgers

Bijlage [Vervallen per 06-01-2014]

Bijlage bij de regeling van 22 oktober 2008, nr. BPR2008/N58862