Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Inschrijving Eigen Vervoer

Geldend van 19-02-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Inschrijving Eigen Vervoer

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 januari 2009 nr. bca-2009.05163/3

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit behorende ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]