Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 25-04-2010.]

Geldend van 30-11-2008 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 11 november 2008, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 30 september 2008.

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Bedragen lager dan € 10,00, worden niet opgelegd.

Artikel 2

Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:

a.

opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen;

b.

bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 11 november 2008

Voor het bestuur,

A. Bruggeman

vice-voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris