Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributie-aftrek 2008

Geldend van 21-11-2008 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Wijn van 5 november 2008 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties aan wiens leden contributieaftrek wordt toegestaan (Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributie-aftrek 2008)

Artikel 1

Als ondernemersorganisaties, bedoeld in artikel 10A, tweede lid van de Verordening W financieringsheffing wijn jaar 2008 en in artikel 10A, tweede lid van de Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2008 worden aangewezen:

  • 1. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)

  • 2. Vereniging SlijtersUnie

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit W aanwijzing ondernemersorganisaties contributie-aftrek 2008)

Den Haag, 5 november 2008

Th. A. M. Meijer

voorzitter

J.N. Burghoorn

secretaris