Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 78 van de Wet op de Registeraccountants;

Gelet op artikel 5 van het Besluit accountantsopleiding;

Stelt de volgende Verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om het examengeld geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Degene die een verzoek om vrijstelling, bedoeld in artikel 4 van de Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels, indient is een bedrag van € 79 verschuldigd.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants