Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling instelling subsidieplafond loonkostensubsidie[Regeling vervallen per 12-02-2011.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 11-02-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. AM/BR/08/34135, houdende de instelling van een subsidieplafond voor loonkostensubsidie

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 12-02-2011]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat de Wet stimulering arbeidsparticipatie in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner